Podivnostem se nedivte, jednejte


Milé ženy, ať už je to jakkoliv, období klimakteria se nevyhnete! Jako každá změna v těle lidí, tak i menopauza příznaky má! A ty jsou tak podivné a protivné, viďte?
·         Také si to vyšlapujete zvesela do dalšího pracovního dne, když Vás náhle převálcuje nával horka, že byste i v zimním období nejraději stáhla zimní kabát a nechala se ovívat na celém těle mrazivým větrem?

smutek

·         Nebo se ráno probouzíte po neklidném a přerušovaném spánku, po kterém si do práce ani zvesela nevyšlápnete?
·         A co teprve v práci, když při vedení porady máte najednou orosené čelo a červeň ve tváři vyděsí spolupracovníky? Vysvětlujte jim, že nejde o infarkt, ale o menopauzu a její příznaky!

·         Ani náhlá změna nálady při projednávání obchodních podmínek není nic příjemného. Nával vzteku, který u běžných problémů běžně v klidu vyřešíte, prostě nedokážete ovládnout.

·         A když Vám znenáhla začne bušit srdce natolik, že přestanete vnímat okolní svět, takže Vám mohou uniknout důležité informace!
A to je jen slabý výčet všech příznaků menopauzy, které ženy mohou v této etapě života postihnout. To je vážně nesnesitelné! Ze vzteku se ale rychle dostáváte do sebelítosti, kdy spíláte mužům, jak jednoduché to v životě mají!
Žena se o muže stará od nejmenších detailů jejich pohodlí, stíhá vést celou domácnost, rodí, pak děti vychovává a každý měsíc trpí při menstruačních cyklech. A když menstruační cyklus odchází, trpí zase!

meditace

Jak podivný je úděl ženy, postesknete si, viďte?

Tak už se přestaňte divit a litovat. Tím stejně nic nezměníte! Úděl ženy je tak dán a Vy jste se, jako žena narodila. Však ti muži to také nemají tak jednoduché, jak to my vidíme! Hledejte řešení, které Vaše útrapy s příznaky menopauzy umírní a Vašemu údělu odlehčí!
Překonejte toto nepříjemné období s grácií. Tak, jak to umí jedině ženy!