Jak si prodloužit koupací sezonu

Jak ohřívat bazénovou vodu? Jednou z možností je pokrýt hladinu vody krycí bublinkovou fólií a přijímat tepelnou energii ze Slunce, to je ale spíš jen kosmetická pomůcka. Jistou možností je instalace solárních kolektorů, případně elektrický ohřev, či využití spalování zemního plynu nebo pevných paliv. Pokud chcete skutečně vodu v bazénu ohřát efektivně a ekonomicky tak, aby se v ní dalo koupat od dubna do listopadu, využijte služeb tepelného čerpadla.
déšť u bazénu


Cenově tato legrace vychází od 20 do 50 tisíc korun podle výkonu zařízení a objemu bazénu, ale návratnost této investice je již samostatnou kapitolou. Jaké jsou výhody těchto systémů voda – vzduch?


·         Pořizovací cena není nijak závratně vysoká a budete-li čerpadlo porovnávat s elektrickým průtokovým ohřevem, který je značně neekonomický, investiční návratnost bývá již do dvou let. Provozní náklady na ohřev média v bazénu za jednu sezonu bývají v průměru u tepelného čerpadla zhruba 3 tisíce korun, u elektrického ohřevu je to necelých 19 tisíc korun ročně.


·         Nesrovnatelně ekonomičtější provoz ve srovnání s jinými typy ohřevu vody, např. zemním plynem nebo tuhými palivy.


·         Jednoduchá montáž a údržba zařízení.


·         Odpadají vedlejší provozní náklady, nejsou zapotřebí vrty do země, ani solární kolektory.


·         Provoz je plně automatizovaný, tzn., že máte stabilně zajištěnou teplou vodu z venkovního vzduchu. Optimální provoz systémů pracuje při venkovních teplotách od 5 do 25 stupňů Celsia a tehdy lze bez problémů zajistit teplotu vody na výstupu až 50 stupňů. Bazénová koupací sezona je tedy možná v komfortních podmínkách od dubna až do konce října, případně listopadu.


Tepelné čerpadlo voda – vzduch


Důmyslné zařízení je něco jako velká chladnička. Namísto odběru tepla z uskladněných potravin systém odebírá teplo venkovnímu vzduchu a předává ji topnému médiu, tedy konkrétně do bazénové vody. Cirkulující teplý vzduch se ochlazuje a putuje zpět do venkovního ovzduší a celý cyklus se nepřetržitě opakuje.
déšť u bazénu


Výhodou je, že lze čerpadlo umístit kamkoliv do venkovního prostředí, s předepsanou vzdáleností od stěn objektů, tedy zhruba 1 – 2,5 metru od budovy kvůli dostatečnému sání a výfuku vzduchu. Samotný bazén je pak vhodné kvůli úspoře nákladů na provoz čerpadla zakrývat buď solární plachtou, nebo zastřešením.