Nabízíme pergoly, jako stavebnice


Individualizace vaší zahrady je nedílnou součástí celkového pojetí vaší zahrady, či zákoutí. Jedním z nosných prvků zahrad jsou od nepaměti různé pergoly a altánky. Historie této zahradní architektury je velice dlouhá a na obrazech dávných mistrů můžeme spatřit zachycení romantických chvilek, pod zahradními pergolami a altánky. Moderní historie a obliba výstavby zahradních pergol v Českých zemích, sahá do druhé poloviny minulého století, kdy v dobách budování socialismu a vlády jedné strany hledali lidé ve svých domovech únik, před všudypřítomným udavačským okem Státní bezpečnosti.

pergola

Tyto malé ostrůvky svobody mohly dát, alespoň na chvíli zapomenout na šedou všednost každého dne. Zároveň, jako jedna z mála možností umožňovala rozvinout nápady na zahradní architekturu, protože výstavba té doby byla díky minimálních množství projektů na výběr a absolutní uniformity stavebního materiálu, stejná ve všech vesnicích a městech. Úprava zahrady, výstavba skalek a pergol, naopak dovolovala povolit uzdu fantazii a jako cokoliv, co se vymykalo státem propagovanému dogmatu o rovnosti, vyvolala na tvářích komunistických úředníků nevoli, ale na tvářích sousedů a okolojdoucích vyvolávala obdivné pohledy a úsměv.

stavebnice

Po změně politických poměrů v listopadu 1989 se jakýsi náboj revolty a odporu proti režimu krásou, vytratil. Lidé naopak chtěli využít nově nabyté svobody a možnosti, vydělávat peníze, podle svého nadání, pracovitosti a šikovnosti a dát světu na odiv svůj nově nadobytý společenský a finanční status. Mnohdy toto nabytí svobody vedlo až k tragikomickým architektonickým dílům, kde hlavní důvod nebyly užitné a architektonické vlastnosti, ale dát světu najevo finanční soventnost. Stejně to platilo i pro zahradní architekturu a stavby. Nicméně tato doba výstředností je již naštěstí minulostí a jako všechny ostatní atributy vývoje demokratické společnosti se i architektura a zahradní architektura dostala do normál.

Naše společnost má bohatou historii ve výrobě a realizací zahradních staveb a pergol. Jako jednu z možností, která zákazníkovi přináší finanční úsporu a výhodu v tom, že si zákazník dobu realizace určuje sám a sám si přizpůsobí postup prací. Touto možností je pergola stavebnice. S jakýmikoliv dotazy se na nás obraťte, rádi vás v problematice zorientujeme a pomůžeme nalézt řešení.

Budeme se těšit na naši spolupráci.