Poklop na šachtu dle místa určení a materiálu

Jedním ze základních kritérií při volbě je místo použití neboli zatížení. To je určeno normou EN 124. Dle této normy jsou poklopy testovány a rozděleny do šesti skupin zatížení, tj. dle přesného místa určení. Je důležité tak vybrat poklop na šachtu dle zatížení a materiálu.
poklop na šachtu

Dle místa určení

Zde je vše rozděleno na třídy, kdy každá třída má striktně dané místo využití. Třída A15 je určena na plochy, které jsou používané pouze chodci a cyklisty. Dle dalších tříd jsou vyhrazena místa, jako jsou chodníky, pěší a obytné zóny, plochy pro parkování a stání osobních vozidel. Například třída zatížení D400 je ukazatelem pro místo určení v rámci vozovky pozemních komunikací, zpevněné krajnice, parkovací plochy. Oproti tomu třída F900 je určena pro plochy vystavěné nadměrné zátěži kol, tj. letištní provozní plochy.
poklopy šachet
Podstatné kritérium – typ materiálu

Po ujištění ohledně zařazení zátěžové třídy, jak je uvedeno výše. Je dalším podstatným ukazatelem materiál. Na výběr je litina, kombinace litiny a betonu, ocelový plech a kompozitní materiály. Který je vhodný na poklop na šachtu? Jaké výhody a nevýhody má daný druh materiálu?

V případě litiny se jedná o klasický materiál. Dříve upřednostňovaná šedá litina je dnes nahrazena litinou tvárnou. Rozdíl v obou typech spočívá ve struktuře uhlíku. Od toho se následně odvíjí mechanické vlastnosti, ale zejména hmotnost i cena. Velice oblíbené poklopy do vozovek jsou v kombinaci litiny a betonu. Mezi výhody náleží nízká cena a snadná dostupnost. Nevýhodou těchto poklopů je jejich hmotnost a po jisté době též výskyt koroze.

Ocelový plech a nerez náleží mezi velmi používané, ať už se jedná o hladký či protiskluzový povrch, tj. nerez s různým druhem povrchové úpravy. Tyto poklopy vycházejí ze standardního certifikovaného typu.

Další variantou jsou plastové a kompozitní poklopy. Hlavním důvodem volby neboli výhodou je, že poklopy z kompozitní směsi, která předčí v mnoha směrech plastové, nebývají terčem vandalismu a zlodějů.