Proč je analýza pracovního místa tak důležitá?

Analýza pracovního místa je velice podstatným úkolem pro organizaci. Jde o proces zjišťování, zaznamenávání, uchovávání a analyzování informací o úkolech, metodách, postupech, odpovědnosti, vazbách na jiná pracovní místa či nadřízené nebo podřízené a další souvislosti s tím spjaté. Analýza pracovního místa identifikuje budoucí potřeby organizace, vhodné kandidáty na volné pracovní místo, vytyčení záměrů a cílů pracovního místa, rozvoj zaměstnanců a následné hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců. 
analytička s pc

Co vše je nutné analyzovat?

V tomto případě je nutné rozdělit si několik hlavních definic a umět je úspěšně popsat. Jen tak se může dosáhnout efektivní, účinné a dokonalé analýzy pracovního místa. Podstatné je zaměřit se na tato úskalí:
·         Analýza pracovního místa
·         Analýza role
·         Analýza vlastností
·         Analýza kompetencí
·         Z analýzy poté vychází Popis pracovního místa
·         Definice role
Následně je podstatné analyzovat některé nezbytné pojmy:
·         Účel pracovního místa
·         Odpovědnost
·         Kritéria výkonu
·         Organizační faktory
·         Motivující faktory
·         Faktory osobního rozvoje
·         Faktory prostředí
černý budík
Analýza zahrnuje chybovost, manuální práci, učení se práci a jak je práce rozčleněná. Případné kompetence pro nově vytvořenou pracovní pozici lze konzultovat s expertem, nadřízeným, manažerem, prostřednictvím rozhovoru, workshopem či seminářem. Zdrojem informací bývá zpravidla dotazník, pohovor nebo pozorování. Je důležité umět si odpovědět několik otázek. Co, kde, kdy, jak, proč a kdo.

Firmy se často řídí tzv. přístupy k vytváření pracovních úkolů. Jsou to 4 přístupy, z nichž můžeme vybírat:
·         Mechanistický – představuje inženýrský přístup, vychází z vědeckého řízení a řízení
procesů, sleduje cíle produktivity a efektivnosti využívání prostředků
·         Motivující– firma vytváří efektivní podmínky pro zaměstnance, vychází z Herzbergovy dvoufaktorové teorie (tzv. motivátory a hygienické faktory)
·         Ergonomický– snaha o zjednodušení, přizpůsobení a ulehčení práce zaměstnanci
·         Percepční– snaha o zjednodušení duševních nároků na jedince