Proč výrobci nedodávají dnes své zboží přímo do obchodů

Ještě v polovině minulého století bylo celkem běžné, že zboží z továren a výroben bylo ihned odváženo do smluvně zavázaných obchodů. Ty je přejaly a dále už to byl jejich majetek a výrobcům bylo celkem jedno, co se s ním stane.

Tento vývoj byl dán především dobou, kdy bylo státem určeno, kolik kterého zboží který obchod dostane. Bylo tedy zbytečné vytvářet nějaké přechodné plochy, kde by se výrobky po nějakou dobu uskladňovaly. Udržet je v dobré kondici bylo povinností obchodníků, nikoliv výrobců.obrázek čárového kódu

Doba se však změnila. Volný trh znamenal, že si prodejci začali sami určovat, kolik kterého zboží chtějí na prodejně mít. A jak se zlepšovala technika, zlepšovala se i rychlost a přesnost dodávek. Navíc se zvyšovala i efektivita práce. Najednou se zjistilo, že je zbytečné mít velké sklady, když místo nich můžeme rozšířit prodejní plochu.

To totiž znamená, že pojmeme více zákazníků a budeme moci jim nabídnout více zboží. Navíc odpadá nutnost mít uskladněny neprodávané kusy jen proto, abychom mohli doplnit regály, až se někdy ty, co jsou vystavené, vyprodají. A v případě například potravin, které vyžadují chlad či specifickou atmosféru či vlhkost, aby se nezkazily, se ušetřily i náklady na energii.

Dobrá, ale kde máme zboží brát? Řešení se našlo ve velkoskladech. Do těch výrobci Nejlevnější Generika dováží to, co vyrobí. Přijaté zboží je okamžitě zadáno do systému a zpracováno, také díky čárovým kódům. Díky velkému prostoru je zde možno uskladnit velké množství produktů, a často i v pečlivě kontrolovaných podmínkách. https://www.letemsvetemapplem.eu/2018/01/08/ve-foxconnu-spachal-sebevrazdu-dalsi-delnik-drsne-pracovni-podminky-se-tak-pravdepodobne-nelepsi/ plné regály v supermarketu

Obchodníci poté jednoduše zadají do velkoskladu objednávku, kolik kusů kterého druhu jim mají přivést, a kdy, a to s přesností téměř na minuty. Díky počítačovému systému navíc vidí, ve kterém skaldu se nachází zrovna ten druh, který potřebuje, a v jakém množství. Může si tak vybrat ten, který mu nejvíc vyhovuje.

Sice se může zdát, že přidáním jednoho článku do tohoto řetězce se vše zkomplikuje. Opak je pravdou. Vše je mnohem rychlejší, jednodušší a efektivnější. A to je dobře. Jen se zeptejte jakéhokoliv prodejce.