Zákeřná nemoc jménem Alzheimer

Prožít klidné stáří a užívat si spokojeného důchodu a vnoučat je jistě přáním každého z nás. Ne každý má však tu možnost tohle prožít. Bohužel, někdy do našich životů zasáhne nějaká vážná nemoc, která dosavadní život obrátí vzhůru nohama.
Jednou z těchto nemocí je i Alzheimerova choroba. Druh demence, který postihuje hlavně seniory. Přichází často plíživě, varovat nás ale mohou časté výpadky paměti a zmatenost či nezvyklá agresivita. Jen lékař však dokáže přesně určit diagnózu a potvrdit naši domněnku.

starý muž, ošetřovatelka

Nelze ji vyléčit, ale lze ji zpomalit

Pokud se domněnka potvrdí, má před sebou rodina těžké časy. Nemoc se nedá vyléčit, lze pouze mírnit průběh. Dříve či pozdě bude nemocný odkázán na pomoc ostatních, přestane být schopný se o sebe postarat. Pro všechny jde o psychicky i fyzicky náročnou situaci.

Rizikovými faktory pro vznik této zákeřné nemoci jsou především:
· věk nad 65 let
· úbytek acetylcholinu, který pomáhá vést nervové vzruchy
· shluk beta amyloidů, za normálních okolností neškodné bílkoviny
· dědičnost
· určitým způsobem i pohlaví, protože ženy onemocní častěji
· časté úrazy hlavy
· roli hraje i vzdělání, čím nižší, tím méně trénovaný mozek a tím vyšší riziko onemocnění

Propuknutí nemoci nelze zabránit, můžeme ho ale svým způsobem oddálit. Základem je zdravý životní styl, zdravá a vyvážená strava a pohyb. Důležitý je však také trénink mozku. Proto je důležité číst, luštit křížovky a různé hlavolamy, mít koníčky.

starý člověk, puzzle

Náročné období pro všechny zúčastněné

Pokud však Alzheimer propukne, nic nenaděláte. Průběh se dá ale různými léky zmírnit, je tedy důležité navštívit včas lékaře a určit diagnózu. Máte-li jakékoli podezření na tuto zákeřnou nemoc, neváhejte s návštěvou ani chvilku, lépe přijít zbytečně, než přijít pozdě.

Staráte-li se o příbuzného s Alzheimerem, je to vždy náročné. Naučte se i vy relaxovat a psychicky odpočívat. Nechte si pomoci i od odborníků. A nemějte výčitky, až jednou přijde den, kdy bude nutné umístit příbuzného domova, protože náročnou péči již zvládat nebudete. Věřte, že ho neopouštíte, ale děláte pro všechny to nejlepší, co můžete.